Dr Ogbannaya

Engaging the mystical wisdom of Jesus Christ

Stichting Tikkun Olam organiseert de eerste Aactev8 conferentie in Nederland van 16-18 mei 2019.

Tijdens deze conferentie geeft Dr. Ogbonnaya ons inzicht in de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Zijn onderwijs is inspirerend, verrassend en levensveranderend. Vanuit zijn Joods Afrikaanse achtergrond leert hij ons welke rijkdommen in het Woord van God verborgen liggen. Daarbij staat de persoon van Jezus Christus centraal.

Het is het verlangen van God de Vader om ons inzicht te geven in de geheimenissen die Hij ook aan Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. Jezus vertelde zijn discipelen dat het aan hen gegeven was de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen (Matt 13:11). Het is met name de apostel Paulus die in zijn brieven veel over deze geheimenissen spreekt.

Efeze 3:8-10

Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

Alle diensten worden vertaald in het Nederlands.

Aanvullende informatie:

  1. De aanbidding wordt verzorgd door het team van Ilai en Egbertje Lojenga.
  2. Parkeren is gratis op locatie.
  3. Ga je kamperen? Probeer dan op donderdag te komen, dan heb je alle tijd om je kampeerplek in te richten. Je kunt op de conferentielocatie betalen voor het kamperen.
  4. Wil je gebruik maken van de cateringservices, geef dat dan aan bij het bestellen van je tickets. De kosten bedragen voor het ontbijt € 9,- voor de lunch € 9,- en voor het diner € 17,50. Alle tarieven per dag per persoon. Inclusief servicekosten.
  5. Kom je met het openbaar vervoer, meld dat dan bij je registratie. Wij proberen een pendeldienst op te zetten naar het station in Hardegarijp.
  6. Er is geen kinderprogramma tijdens de conferentie.

Programma Donderdag 16 mei 2019

Voorafgaande aan de conferentie starten wij op donderdagavond met een praise and worship night. De toegang voor deze activiteit is gratis. Graag aangeven bij het bestellen of je hierbij aanwezig wilt zijn. Houdt rekening met extra verblijfskosten wanneer je in Friesland blijft overnachten. Je zult hiervoor extra tickets voor je verblijf moeten aanschaffen.

19:00 – 22:00 uur Pre conferentie met aanbidding en gebed

Programma Vrijdag 17 mei en Zaterdag 18 mei 2019

09:00 – 10:00 Ontvangst en inschrijving
10:00 – 12:00 Eerste sessie
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Tweede sessie
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 17:30 Derde sessie
17:30 – 19:30 Diner
19:30 – 22:00 Vierde sessie

Programma Zondag 19 mei 2019

Na afloop van de conferentie houden wij op zondagochtend een eredienst met praise and worship. Dr. Ogbonnaya zal spreken. De toegang voor deze activiteit is gratis. Graag aangeven bij het bestellen of je hierbij aanwezig wilt zijn. Houdt rekening met extra verblijfskosten wanneer je in Friesland blijft overnachten. Je zult hiervoor extra tickets voor je verblijf moeten aanschaffen.

10:00 – 13:00 Aanbidding en onderwijs

Dag
Uur
Minuut
Seconde