Trading

Wat is dat, trading? Gaan jullie nu aandelen kopen op de beurs? Zomaar een vraag die je zou kunnen stellen. Een belangrijke vraag, dat wel. Trading is een Engels begrip dat in het Nederlands vaak lastig te vertalen is.

Zeker, het woord betekent het verhandelen van aandelen op een beurs, maar dat is niet wat wij eronder verstaan. Het principe van trading zien wij terug in het Christelijke lied: “I am trading my sorrows”. In dit lied van Isreal Houghton wordt gezongen over de kruisdood van Jezus Christus en wat dat voor ons kan betekenen.

Ook Derek Prince heeft hier een boek over geschreven: “De omwisseling aan het kruis”. Daarin beschrijft hij onder andere dat wij onze zonde, onze ziekte, onze armoede, onze afwijzing kunnen ruilen voor gerechtigheid, rijkdom en aanvaarding.

Wij geloven dat de Koninkrijken die God in deze schepping heeft ingericht allemaal gebruik maken van dit principe van trading, van omwisselen of ruilen. Je kunt dit op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. Sommige teksten zijn heel duidelijk, terwijl andere meer onderzoek nodig hebben om echt te ontdekken wat er nu bedoeld wordt. Jezus geeft bijvoorbeeld allemaal voorwaarden om een discipel van Hem te mogen zijn (Lukas 14:26-33).

Ook in het evangelie van Johannes kun je iets over trading lezen. Wie mij liefheeft, doet wat ik zeg. Dit is een vorm van trading, wij doen iets en God geeft daarvoor iets terug.

De praktijk

Wat doen wij er nu mee in de praktijk van alle dag. Tijdens onze activiteiten geven wij gelegenheid om te “traden”. Wat bedoelen we daarmee? Wanneer je tijdens het onderwijs of na afloop aangesproken bent door hetgeen je gehoord hebt, of wanneer je een verlangen hebt om datgene dat je gehoord hebt in je eigen leven geactiveerd wilt zien, kun je naar voren komen en een klein bedrag in de “trading basket” leggen.

Het gaat daarbij niet om grote bedragen, maar om de handeling zelf. Je staat op van je stoel en maakt kenbaar aan de hemel en allen die aanwezig zijn, dat jij iets wilt ontvangen van hetgeen net gezegd is. Wanneer je het onderwijs van onze partnerorganisaties wel eens gevolgd hebt, kun je dit ook tijdens de opnames zien gebeuren. Mensen lopen naar voren en deponeren daar kleine bedragen in een daarvoor bestemde mand.

Wij zien deze vorm van trading als een vervanger van de traditionele offergave of collecte. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tijdens een van de activiteiten een gift te geven of een machtiging uit te schrijven. Maar wij geloven dat het voor jullie meer betekent wanneer je actief besluit je geld te geven op het moment dat je daadwerkelijk aangesproken wordt.

Je zegt eigenlijk tegen God op dat moment: “Dit wil ik in mijn leven geactiveerd zien!” En als bewijs daarvan kom ik van mijn stoel en deponeer dit bedrag in de trading basket. Nogmaals het gaat in eerste instantie niet om de hoogte van je bijdrage, maar dat je in beweging komt.

Wanneer je in bredere zin een bijdrage wilt leveren aan het werk van de stichting kun je altijd donateur worden. Meer informatie daarover vindt je op onze donateurs pagina.