Welkom op de site van Stichting Tikkun Olam. Wij willen je graag vertellen wat wij doen en vooral waarom we dat doen.

De stichting heeft tot doel herstel te brengen aan de ordening die God in de schepping heeft gelegd. Niet alleen het herstel voor mensen, maar ook voor de schepping in haar geheel. Wij geloven dat God ons het mandaat gegeven heeft zoals dat Genesis 1 vers 28 is beschreven:

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

Onze werkwijze is eigenlijk heel simpel en samen te vatten in drie belangrijke fasen.

  • In alles dat wij ondernemen is de Zoon van God, Jezus Christus, het focale punt van onze passie, intentie en wil. Kort gezegd, alles draait om Hem en is aan Hem onderworpen (Kolosenzen 1:15-23).
  • Wij strekken ons uit naar de manifestatie van Jezus Christus in ons eigen leven. Zo ervaren wij dat het Koninkrijk van God in al haar volheid binnenin ons is ( 1 Johannes 3:1-2).
  • De manifestatie van Jezus in ons eigen leven, leidt uiteindelijk tot de manifestatie van het zoonschap in ons en door ons. Het is de openbaarmaking van de Zonen van God waar de schepping zo reikhalzend naar uit kijkt (Romeinen 8:18-23).

De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om invulling te geven aan het herstel zoals in de Bijbel beschreven staat. Dat klinkt enorm en dat is het eigenlijk ook. Maar wij geloven dat ook een geringe vooruitgang een enorme impact kan hebben.

Daarom zetten wij ons in om allereerst mensen te helpen zelf tot herstel te komen. Dit doen wij door het aanbieden van trainingen, onderwijs en webinars, het organiseren van conferenties en reizen. Wanneer de deelnemers zelf ervaren hebben dat degene die in hen woont groter is dan degene die in de wereld is, zullen ook zij in staat zijn dat herstel in alle lagen van de samenleving gestalte te geven.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:4 HSV)

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus op aarde de opdracht heeft om alle vijanden van God tot een voetbank onder zijn voeten te maken. Wanneer dat gebeurt is, is het herstel van de schepping een feit en kan de Koning van de schepping komen om zijn domein in te nemen. Dit herstel is wat in het Hebreeuws Tikkun Olam genoemd.