De betekenis van het Tetragrammaton

De naam van God YHVH Een van de namen van God is opgebouwd uit vier Hebreeuwse letters die tezamen het Tetragrammaton maken: Yod – Heh – Vav – Hey ook wel als YHVH geschreven. In de Nederlandse vertaling van het Oude Testament worden deze letters veelal met HEER of HEERE vertaald. Omdat de naam van…

Lees meer

Het Logo verklaard

Inleiding Het logo van stichting Tikkun Olam is een ontwerp van Tony Ulyesses Hayes, waarin de positie van de vier letters steeds een opening aangeven. Zoals al in de Spreuken 18:10 staat beschreven is de naam van de HEERE een sterke toren, wie daarheen ijlt is onaantastbaar. Dit is een manier om dit logo te…

Lees meer

Hebreeuwse Exegese

Inleiding De meeste wereldreligies onderwijzen de taal van hun “Bijbel” al aan kinderen, zodat zij leren inspiratie te ontvangen vanuit de grondtekst. Het Christendom vormt daarop helaas een uitzondering. De meeste christenen zijn namelijk niet in staat om de Bijbel in de grondtekst te lezen of met eenvoudige hulpmiddelen een woordstudie te doen. Dat betekent…

Lees meer

Hebreeuws versus Grieks denken

Inleiding Wij zijn er ons niet van bewust, maar heel veel van onze Bijbeluitleg is gebaseerd op het Griekse denken. Nadat de Statenvertaling en de King James vertalen tot stand waren gekomen, kwam er een tegenbeweging op gang. Deze werd “de verlichting” genoemd. Een sterke nadruk op het intellectualisme waarbij de rede belangrijker werd geacht…

Lees meer

Wat is trading?

Wat is dat, trading? Gaan jullie nu aandelen kopen op de beurs? Zomaar een vraag die je zou kunnen stellen. Een belangrijke vraag, dat wel. Trading is een Engels begrip dat in het Nederlands vaak lastig te vertalen is. Zeker, het woord betekent het verhandelen van aandelen op een beurs, maar dat is niet wat…

Lees meer

Wat betekent Tikkun Olam?

Stichting Tikkun Olam wil mensen in een gebroken wereld ondersteunen met het ontvangen van herstel in hun leven. Ook zetten wij ons in om samen met anderen herstel te brengen in de samenleving en de wereld waarin wij leven. Wij doen dit onder andere door middel van onderwijs, trainingen, webinars en conferenties. In Genesis 1:28 geeft…

Lees meer