Wat betekent Tikkun Olam?

Stichting Tikkun Olam wil mensen in een gebroken wereld ondersteunen met het ontvangen van herstel in hun leven. Ook zetten wij ons in om samen met anderen herstel te brengen in de samenleving en de wereld waarin wij leven. Wij doen dit onder andere door middel van onderwijs, trainingen, webinars en conferenties.

In Genesis 1:28 geeft God het mandaat aan de mensheid om de aarde te onderwerpen en tot herstel te brengen. Door de zondeval van Adam is de schepping zelf onderworpen aan verval. De Bijbel leert ons dat Christus gezeten is aan de rechterhand van de Vader en Hij wacht totdat al Zijn vijanden als een voetbank onder Zijn voeten zijn gebracht (Hebreeën 10:13).

De oorspronkelijke ordening die God in de schepping heeft gelegd wordt daarmee vorm gegeven. Dit is de essentie van het herstel van de schepping. Dit principe van herstel wordt in het Hebreeuws Tikkun Olam genoemd.

Hoe onderscheidt Stichting Tikkun Olam zich van anderen? Als eerste stellen wij Jezus Christus, de zoon van God centraal in alles dat we doen. Hij is onze focus en de essentie van onze boodschap. Daarnaast geloven wij dat wij veel kunnen leren van de wijze waarop het Joodse volk de Schrift onderzoekt.

Het Hebreeuwse denken onderscheidt zich namelijk nogal van het Griekse denken. Een belangrijk onderscheid is dat bij het Hebreeuws-denken wij naar de functie van iets kijken en bij het Grieks-denken de vorm belangrijker is. Meer hierover in het artikel Hebreeuws versus Grieks denken.

Wij herkennen ons in de woorden van Paulus in 1 Korinthe 4:1. Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Wij strekken ons uit om te ontvangen wat God voor ons bereid heeft en wat nu door Zijn Geest geopenbaard wordt.

De essentie van de geheimenissen die God heeft weggelegd is dat ze niet publiek zijn. Je zal deze geheimen dus niet direct op het internet zien staan. Maar daarom willen wij met elkaar optrekken hoe wij meer inzicht kunnen krijgen in de geheimenissen die God heeft en vooral hoe wij die met elkaar kunnen beheren.

Wij zien het als onze opdracht om een instrument in Zijn handen te zijn, om dit herstel in deze wereld te realiseren. Dat is een verantwoordelijke opdracht, maar ook een heel inspirerende en uitdagende.

In dit alles verlangen wij ernaar om anderen te helpen in het groeien naar de volwassenheid in het Zoonschap. Dat is immers waar de schepping op wacht, het openbaar worden van de zonen Gods (Romeinen 8:19). Daarin zien wij de manifestatie van het verlossingswerk van Christus tot uitdrukking gebracht.