Het Logo verklaard

Inleiding

Het tetragrammaton van de naam des HEEREN

Het logo van stichting Tikkun Olam is een ontwerp van Tony Ulyesses Hayes, waarin de positie van de vier letters steeds een opening aangeven. Zoals al in de Spreuken 18:10 staat beschreven is de naam van de HEERE een sterke toren, wie daarheen ijlt is onaantastbaar.

Dit is een manier om dit logo te begrijpen. Wij komen door de vier letters van Zijn naam in het wezen van de Almachtige. Daar zijn wij onaantastbaar. Het is alsof je door de naam van God heen gaat om dieper in Hem te komen. Of zoals David het zegt in de Psalmen: In God zelf is zijn schuilplaats.

Op God rust mijn heil en mijn eer,
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
Psalm 62:8 NBG

Wij geloven dat het herstel van deze schepping alleen mogelijk is wanneer wij geleerd hebben vanuit Zijn naam te functioneren. Wanneer Jezus zegt dat God alle dingen zal geven, wanneer wij dat IN zijn naam doen, ervaren wij dat het ook een letterlijke betekenis kan hebben. God nodigt ons uit om IN zijn naam te schuilen en van daaruit te functioneren. Dit logo is voor ons de verbeelding van dit verlangen.