De betekenis van het Tetragrammaton

De naam van God YHVH

YHVH

Een van de namen van God is opgebouwd uit vier Hebreeuwse letters die tezamen het Tetragrammaton maken: Yod – Heh – Vav – Hey ook wel als YHVH geschreven. In de Nederlandse vertaling van het Oude Testament worden deze letters veelal met HEER of HEERE vertaald.

Omdat de naam van God volgens de uitleg van de Torah heilig is, spreken de Joden deze naam dan ook niet uit wanneer zij hardop uit de Schrift lezen. In plaats daarvan gebruiken zij het woord “Adonai” wat heer betekent. Op deze wijze betonen zij respect en eerbied voor de Heilige naam van God.

Tetragrammaton related Masoretic vowel-points

Om de lezer van de Tenach te herinneren dat men deze naam van God niet mocht uitspreken, werden de klinkers van het woord “Adonai” toegevoegd aan de vier letters YHVH.

Er zijn in de Schrift teksten te vinden waarbij in het Hebreeuws de woorden Adonai en JHVH direct achter elkaar staan.

Op zulke momenten wordt de naam van God JHVH niet met Adonai, maar met Elohim uitgesproken. Anders zou er twee keer Adonai achter elkaar staan.

De lezer wordt hierop geattendeerd doordat nu de klinkers van het woord Elohim worden toegevoegd aan de naam van God YHVH.

Dit geheugen steuntje helpt de lezer dan om HEER of ELOHIM uit te spreken. Voor de meeste Christenen is deze reden echter niet bekend. Wanneer zij dan in het Hebreeuws de vier letters lezen met de klinkers van Adonai of Elohim, spreken zij dus ten onrechte deze naam als Jehovah uit.

Wat bedoeld was als aanwijzing voor de gelovige lezer om niet de naam JHVH uit te spreken maar Adonai of Elohim te gebruiken, is uiteindelijk verworden tot een nieuwe naam, Jehovah. Deze door Christenen bedachte naam komt echter niet in de Tenach voor.

De laatste jaren zien wij dat veel Joden bij het lezen van deze naam niet meer met “Adonai” of “Elohim” uitspreken, maar met “HaShem”, wat “De Naam” betekent

De juiste uitspraak van JHVH is immers onbekend. Het Hebreeuws werd namelijk ongevocaliseerd (dat wil zeggen zonder klinkers) geschreven. Flavius Josephus schreef over de ‘vier klinkers’ van de Naam, waarvan de uitspraak zou kunnen worden gereconstrueerd door vergelijking met woorden waarvan de uitspraak bewaard is gebleven, zoals JHWDH (Jehoeda).

De Naam mocht slechts eenmaal per jaar worden uitgesproken: door de hogepriester in de Joodse tempel tijdens de offerdienst van Jom Kipoer. De juiste uitspraak was niet echt geheim, maar doordat de Naam zo zelden werd uitgesproken, zal het volk de uitspraak niet gekend hebben. Men veronderstelt dat de hogepriester de uitspraak aan zijn opvolger leerde.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH)