Hebreeuwse Exegese

Inleiding De meeste wereldreligies onderwijzen de taal van hun “Bijbel” al aan kinderen, zodat zij leren inspiratie te ontvangen vanuit de grondtekst. Het Christendom vormt daarop helaas een uitzondering. De meeste christenen zijn namelijk niet in staat om de Bijbel in de grondtekst te lezen of met eenvoudige hulpmiddelen een woordstudie te doen. Dat betekent…

Lees meer

Hebreeuws versus Grieks denken

Inleiding Wij zijn er ons niet van bewust, maar heel veel van onze Bijbeluitleg is gebaseerd op het Griekse denken. Nadat de Statenvertaling en de King James vertalen tot stand waren gekomen, kwam er een tegenbeweging op gang. Deze werd “de verlichting” genoemd. Een sterke nadruk op het intellectualisme waarbij de rede belangrijker werd geacht…

Lees meer