Hebreeuwse Exegese

Inleiding De meeste wereldreligies onderwijzen de taal van hun “Bijbel” al aan kinderen, zodat zij leren inspiratie te ontvangen vanuit de grondtekst. Het Christendom vormt daarop helaas een uitzondering. De meeste christenen zijn namelijk niet in staat om de Bijbel in de grondtekst te lezen of met eenvoudige hulpmiddelen een woordstudie te doen. Dat betekent…

Lees meer